Nghiên cứu ứng dụng enzyme trong trích ly thu hồi chế phẩm giàu resveratrol từ dây Gắm (Gnetum sp) làm nguyên liệu nâng cao hiệu quả bài thuốc gia truyền Khương Viên

Cập nhật vào: Thứ ba - 29/11/2022 10:43 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 765 In bài viết