Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và mô hình GIS phục vụ dự báo biến động một số thành phần môi trường do ảnh hưởng của hoạt động khai thác than

Cập nhật vào: Thứ ba - 23/04/2024 00:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 143 In bài viết