Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết bị sản xuất muối sạch quy mô tối thiểu 50 ha phù hợp điều kiện sản xuất tại Bình Định và Miền Trung.

Cập nhật vào: Thứ ba - 03/08/2021 11:18 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1004 In bài viết