Nghiên cứu ứng dụng công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor- Giá thể sinh học tự do) nâng cao hiệu quả xử lý sinh học hiếu khí tại nhà máy giấy bao bì

Cập nhật vào: Thứ ba - 30/05/2023 00:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 365 In bài viết