Nghiên cứu ứng dụng Bentonite và phân bón lá nano để cải tạo đất, nâng cao năng suất cây trồng và tiết kiệm nước tưới nhằm ứng phó với khô hạn

Cập nhật vào: Thứ hai - 16/01/2023 00:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 990 In bài viết