Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao kết hợp ảnh siêu cao tần hỗ trợ công tác bảo vệ bờ biển (thử nghiệm tại tỉnh Quảng Nam)

Cập nhật vào: Thứ năm - 07/03/2024 12:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 167 In bài viết