Nghiên cứu, tuyển chọn và xác định đặc tính của vi khuẩn nội sinh phân hủy N-acyl-L-homoserine lactones (AHLs) sử dụng trong phòng trừ bệnh thối nhũn cây trồng do vi khuẩn Erwinia carotovora subsp. carotovora gây ra

Cập nhật vào: Thứ năm - 21/01/2021 14:29 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2452 In bài viết