Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá khả năng tương thích sinh học của khuôn định dạng ba chiều chitosan/hydroxyapatit cho kỹ thuật tạo mô xương

Cập nhật vào: Thứ năm - 30/09/2021 11:31 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 876 In bài viết