Nghiên cứu tổng hợp một số chất lỏng ion dùng để tách chiết Omega-3,6,9 trong mỡ cá basa ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Cập nhật vào: Thứ tư - 27/10/2021 15:58 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 681 In bài viết