Nghiên cứu tính toán lũ vượt thiết kế theo QCVN 04-05 và đề xuất một số giải pháp đảm bảo an toàn công trình và giảm ngập lụt hạ lưu sông Ba

Cập nhật vào: Thứ ba - 19/04/2022 12:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1471 In bài viết