Nghiên cứu, tính toán các đặc trưng nơtron, thủy nhiệt và phân tích an toàn lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu do Liên bang Nga đề xuất cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ năm - 08/09/2022 00:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 787 In bài viết