Nghiên cứu, thiết kế và tích hợp hệ thống khảo sát địa hình trong xây dựng dựa trên công nghệ chụp ảnh, quét laze GPS/GNSS và UAV

Cập nhật vào: Thứ năm - 28/04/2022 12:12 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 945 In bài viết