Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và đưa vào vận hành hệ thống xử lý rác thải y tế bằng phương pháp hấp nhiệt ướt năng suất từ 4000 đến 4500 kg rác/ngày

Cập nhật vào: Thứ sáu - 28/07/2023 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 436 In bài viết