Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị không người lái sức nâng 5 kg phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ tai nạn giao thông

Cập nhật vào: Thứ sáu - 03/02/2023 01:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 794 In bài viết