Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một số sản phẩm cấy ghép sử dụng trong y tế bằng hợp kim titan y sinh mác Ti-6Al-7Nb; Ti-5Al-2,5Fe và đánh giá độ an toàn của sản phẩm

Cập nhật vào: Thứ ba - 28/02/2023 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 532 In bài viết