Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống mô phỏng radar hàng hải ứng dụng cho các vùng biển của Việt Nam phục vụ công tác đào tạo và huấn luyện tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ hai - 27/11/2023 12:04 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 189 In bài viết