Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị xẻ gỗ tự động năng xuất 3-4 m3/h gỗ thành phẩm

Cập nhật vào: Thứ tư - 21/07/2021 12:45 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1166 In bài viết