Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bi sinh học độn hốc mắt từ vật liệu polyether ether ketone (PEEK) dùng trong y tế

Cập nhật vào: Thứ tư - 16/11/2022 12:57 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 588 In bài viết