Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme tyrosinase của cây Mà cá (Buchanania lucida) và cây Duối ô rô (Streblus ilicifolius)

Cập nhật vào: Thứ sáu - 29/03/2024 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 112 In bài viết