Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) trên cây thanh long

Cập nhật vào: Thứ tư - 17/05/2023 00:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 479 In bài viết