Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học để phân hủy nhựa cây trong dăm mảnh gỗ keo, bạch đàn làm nguyên liệu sản xuất bột giấy thân thiện môi trường tại Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ tư - 09/11/2022 13:21 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 772 In bài viết