Nghiên cứu tăng mật độ dòng tới hạn của hệ siêu dẫn nhiệt độ cao Bi-Sr-Ca-Cu-O sử dụng tâm ghim từ nhân tạo có cấu trúc nano

Cập nhật vào: Thứ ba - 10/05/2022 12:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1210 In bài viết