Nghiên cứu sự thay đổi hàm lượng RNA, DNA của vi khuẩn phong và mức kháng thể kháng PGL-I ở bệnh nhân phong trong quá trình điều trị đa hóa

Cập nhật vào: Thứ ba - 21/02/2023 12:23 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 526 In bài viết