Nghiên cứu sự ổn định của đường lò dọc vỉa chống giữ bằng kết cấu chống linh hoạt hình dạng đào qua khối đá có đặc tính không đồng nhất, bất đẳng hướng cao tại các mỏ khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh

Cập nhật vào: Thứ năm - 06/08/2020 11:25 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1308 In bài viết