Nghiên cứu sản xuất pyruvate từ vi khuẩn Halomonas với nguồn carbon từ rong biển Ulva của Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ sáu - 03/06/2022 01:21 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 958 In bài viết