Nghiên cứu sản xuất đường trehalose từ tinh bột bằng công nghệ enzyme ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm

Cập nhật vào: Thứ hai - 26/06/2023 00:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 647 In bài viết