Nghiên cứu sản xuất chế phẩm và thực phẩm chức năng giàu Glucosamine và Chondroitin sulfate (CS) từ phụ phẩm của quá trình chế biến gia cầm

Cập nhật vào: Thứ năm - 27/07/2023 11:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 596 In bài viết