Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học phân hủy nhanh vật liệu cháy dưới tán rừng thông nhằm hạn chế khả năng cháy rừng ở Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ hai - 15/01/2024 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 141 In bài viết