Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất phụ gia thực phẩm clorophyl (INS 140), clorophyl phức đồng (INS 141) và propylene glycol alginate (INS 405) từ nguyên liệu thiên nhiên

Cập nhật vào: Thứ ba - 19/10/2021 23:19 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 847 In bài viết