Nghiên cứu quy trình công nghệ chiết tách Lentinan từ nấm hương (Lentinula edodes) làm nguyên liệu sản xuất các thực phẩm chức năng

Cập nhật vào: Thứ ba - 26/10/2021 15:29 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 780 In bài viết