Nghiên cứu quá trình xói lở, bồi tụ dải bờ biển, cửa sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế, có xét tới ảnh hưởng của các tác động từ thượng nguồn và đề xuất giải pháp ổn định

Cập nhật vào: Thứ sáu - 21/07/2023 11:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 672 In bài viết