Nghiên cứu phục hồi bơm nước cấp có lưu lượng từ 200 đến 250 m3/giờ, áp suất từ 15 đến 20 MPa cho nhà máy nhiệt điện đốt than tại Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ năm - 29/09/2022 11:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 658 In bài viết