Nghiên cứu phát triển và triển khai ứng dụng các mô hình chiếu sáng điều khiển quang chu kỳ bằng đèn LED chuyên dụng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hoa Cúc thương mại tại khu vực Tây Nguyên

Cập nhật vào: Thứ hai - 01/04/2024 11:23 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 92 In bài viết