Nghiên cứu phát triển nguồn nguyên liệu và sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh ung thư từ cây thuốc Bán chi liên, Bạch hoa xà thiệt thảo và nấm Linh chi tại Lào Cai và vùng Tây Bắc

Cập nhật vào: Thứ tư - 06/07/2022 12:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1074 In bài viết