Nghiên cứu phát triển máy thu định vị toàn cầu GNSS đa kênh dựa trên kỹ thuật đổi tần trực tiếp và hệ thống anten thông minh

Cập nhật vào: Thứ hai - 08/03/2021 10:00 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1225 In bài viết