Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý và truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao ứng dụng kỹ thuật truyền thông quang vô tuyến cho các hệ thống thông tin vệ tinh

Cập nhật vào: Thứ tư - 26/04/2023 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 589 In bài viết