Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng lên hệ thống truyền hình số vệ tinh DVB-S/S2 và đề xuất giải pháp khắc phục, duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ truyền hình số vệ tinh DVB-S/S2

Cập nhật vào: Thứ sáu - 15/01/2021 14:09 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1758 In bài viết