Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, yếu tố nguy cơ lây nhiễm liên cầu khuẩn lợn (Streptococcus suis) ở các địa phương ngoại thành Hà Nội và đề xuất biện pháp phòng trị

Cập nhật vào: Thứ tư - 12/04/2023 11:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 735 In bài viết