Nghiên cứu metagenome của vi sinh vật đất vùng rễ một số cây trồng ở Việt Nam: Cây thuốc có củ (cây nghệ), cây công nghiệp (cà phê) nhằm tăng năng suất và chất lượng cây trồng

Cập nhật vào: Thứ tư - 25/08/2021 18:23 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1300 In bài viết