Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc vùng năng lượng và các tính chất truyền dẫn của điện tử ở các cấu trúc nano dựa trên graphene và các vật liệu tựa graphene.

Cập nhật vào: Thứ năm - 19/12/2019 09:19 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 3017 In bài viết