Nghiên cứu khai thác nguồn gene vi khuẩn Burkholderia pseudomallei và đánh giá đặc tính sinh học nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán, dự phòng và điều trị

Cập nhật vào: Thứ sáu - 01/03/2024 12:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 241 In bài viết