Nghiên cứu khả năng ứng dụng kết hợp đồng vị phóng xạ rơi lắng và đồng vị bền để đánh giá xói mòn và ô nhiễm nguồn nước do các hợp chất nitơ trên lưu vực khoảng 1 km2

Cập nhật vào: Thứ sáu - 14/10/2022 12:58 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 697 In bài viết