Nghiên cứu khả năng tận dụng khí và nhiệt thải các nhà máy hóa chất, thép trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng Lào Cai để phát điện

Cập nhật vào: Thứ năm - 27/01/2022 01:38 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 950 In bài viết