Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu khung cơ kim trong phân hủy các thuốc nhuộm hữu cơ dưới bức xạ ánh sáng khả kiến

Cập nhật vào: Thứ hai - 30/01/2023 12:34 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 928 In bài viết