Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nuôi tảo Spirulina nước lợ và sản xuất một số sản phẩm thực phẩm chức năng từ sinh khối tảo này tại Thanh Hóa

Cập nhật vào: Thứ ba - 27/06/2023 11:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1073 In bài viết