Nghiên cứu hình thành chế phẩm sinh học phòng ngừa bệnh đốm trắng trên cây thanh long do nấm Neoscytalidium dimidiatum gây ra

Cập nhật vào: Thứ sáu - 25/06/2021 10:33 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1078 In bài viết