Nghiên cứu hấp phụ hydrogen và carbon dioxide trong cấu trúc khung hữu cơ kim loại họ MIL-88 bằng phương pháp mô phỏng

Cập nhật vào: Thứ tư - 12/07/2023 11:11 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 520 In bài viết