Nghiên cứu động học và phân tích an toàn sự cố độ phản ứng lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt sử dụng nhiên liệu độ giàu thấp bằng chương trình PARCS

Cập nhật vào: Thứ ba - 12/12/2023 00:04 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 223 In bài viết