Nghiên cứu điều kiện cổ khí hậu hình thành các trầm tích chứa dầu ở Đồng Ho (Quảng Ninh) nhằm định hướng tìm kiếm dầu khí

Cập nhật vào: Thứ hai - 10/08/2020 12:48 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1240 In bài viết