Nghiên cứu điều chế axit ferulic từ sản phẩm dầu kiềm thải của nhà máy trích ly cám gạo ở Cần Thơ bằng phương pháp thủy phân kết hợp sóng siêu âm nhằm phục vụ cho lĩnh vực y dược

Cập nhật vào: Thứ sáu - 07/08/2020 10:43 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1354 In bài viết